Dora 3 er en formidler og kompetanseportal for kunstnere innen musikk, litteratur og visuell kunst.

Dora 3 Presentasjonsfilm