Dora 3 er en formidler og kompetanseportal for kunstnere innen musikk, litteratur og visuell kunst.

Mini Jakobsen

Som Norges desidert blideste person fremstår Mini som den fødte foredragsholder. Han har et engasjement og en innlevelse de fleste foredragsholdere bare kan drømme om. Med førstehåndskjennskap til hvordan man trekker i samme retning som et lag, ikke minst å være tolerante overfor hverandre – formidler Mini sitt budskap med sin aller beste merkevare: HUMØRET.

Han har en unik evne til sjølironi, og som den ekte nordleningen – nå godt utblanda trønder – hagler gullkornene i løpet av foredraget. Han forteller om sin egen medgang og motgang, og overbeviser oss alle om at ROS har mye større betydning enn RIS , og selv er Mini god til å gi ros.

Hans påstand om dette blir etterfulgt av eksempler fra hans egen fotballkarriere, og understreker betydningen av hvor viktig det er å være god sammen andre. ”Du blir ikke god før du gjør andre god” – noe som kan dokumenteres godt fra den tiden han selv var Rosenborgspiller av rang. Et foredrag med Mini er en vitamininnsprøytning vi alle kan nyte godt av.

Kontakt for booking