Dora 3 er en formidler og kompetanseportal for kunstnere innen musikk, litteratur og visuell kunst.